jubileum loterij Uitslag
Ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan heeft Rose Garden een loterij gehouden op
maandag 12 april j.l. De uitslag van de trekking van deze loterij is hieronder weergegeven.
Allereerst zijn er 30 prijzen van € 30,- getrokken.
Deze prijzen zijn op de navolgende lotnummers gevallen:
Lotnummer :
05485
02663
04813
01251
04178
04155
05750
03923
05840
00909
    04889
05627
01388
03446
05762
04555
04724
05482
01667
05536
    05392
00994
02791
07585
03414
05674
02344
01014
04075
03664
Naast deze prijzen van € 30,- zijn er nog drie andere prijzen getrokken, te weten:
een 3
e
 prijs van € 100,- op lotnummer :
02587
een 2
e
 prijs van € 200,- op lotnummer :
03893
een 1
e
 prijs van € 300,- op lotnummer :
01052
Uitslutend na overlegging van uw lotnummer kunt u vanaf 15 april a.s. uw loterijprijs
afhalen bij de heer C.M.Wong van Rose Garden G.A.Soetemanweg 83 te Pernis.
" Alle prijzen bestaan uit waardebonnen die bij Rose Garden zijn te besteden."
© 2020 Rose Garden